sábado, 21 de diciembre de 2013


jueves, 17 de octubre de 2013ASAMBLEA GENERAL DE VECINOS
ASSAMBLEA GENERAL DE VEÏNS

ESTE DOMINGO 20 DE OCTUBRE A LAS 10H30 EN EL LOCAL SOCIAL
AQUEST DIUMENGE 20 D'OCTUBRE A LES 10H30

ORDEN DEL DIA / ORDRE DEL DIA

Lectura y Aprobación del Acta Anterior
Lectura i Aprovació de l'Acta Anterior

Situación Actual: relación con Ayuntamientos de Olesa y Vallirana
Sitació Actual: relació amb Ajuntaments d'Olesa i Vallirana

Corredores de Protección Contra Incendios y Coste para los Vecinos.
Corredors de Protecció Contra Incendis i Cost pels Veïns

Informe Situación Urbanística de Pla del Pèlag en referencia al Pla Director de l'Alt Penedés.
 Informe Situació Urbanística de Pla del Pèlag en referència al Pla Director de l'Alt Penedés. 

Informe Sobre el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (P.O.U.M)
Informe Sobre el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (P.O.U.M)

Explicación del Estudio de Programación de Equipamientos Municipales Ejecutado por la Diputació de Barcelona.
Explicació del Estudi de Programació d'Equipamients Municipals Executat per la Diputació de Barcelona.

Ruegos y Preguntas / Precs i Preguntes

Debate Vecinal / Debat Veïnal

jueves, 18 de abril de 2013

Hola
Este domingo día 21 de 9h a 14h, con motivo de Sant Jordi, l'Ajuntament organiza una "fira" en la que la AAVV de Pla del Pèlag contará con un par de mesas donde, como en años anteriores, tendremos libros y plantas. Adicionalmente habrá dos mesas más con artesanos de Pla del Pelag.
Os esperamos.

Hola
Aquest diumenge dia 21, de 9h a 14h, amb motiu de Sant Jordi, l'Ajuntament organitza una fira on la AAVV de Pla del Pèlag tindrà un parell de taules, on, com a altres anys, tindrem llibres i plantes. Addicionalment, hi haura dues taules més amb artesans de Pla del Pèlag.
Us esperem
Hola a tod@s,
Os adjuntamos copia del folleto que publica el Ajuntament con los nuevos servicios disponibles:


martes, 19 de marzo de 2013

ORDRE DEL DIA AUDIÈNCIA PÚBLICA


Bones, tal i com vam quedar a la darrera reunió de la permanent, us passo ordre del dia per l’Audiència pública del proper 20 de març a les 19:00, a la sala de plens de l'AJuntament d'Olesa, amb els temes que tenim pendents de resposta o d’aquells que entenem que la resposta no s’ha acceptat com a vàlida, bé perquè es inexacta o bé per que no es va permetre el dret a rèplica, d’altres en demanem informació a la ciutadania, encara que com a entitat, haguem estat informats.

Per tant, entenem que l’ordre del dia a de ser el següent:

 • Resposta al escrit de 25 de juliol de 2012 on a traves de lectura per part del senyor Carlos Vico en Ple Municipal,  demanem respostes a afirmacions del Sr. Alcalde fetes en entrevista publicada el juny de 2012.
 • Resposta adient al escrit d’aquesta Associació llegit en Ple Municipal pel Senyor Jordi Ramos, referent al ROMANET Municipal i a la devolució de part d’aquest ROMANENT a l’administració al no haver estat aquest, utilitzat o invertit en el MUNICIPI. La resposta que se’ns va donar en el següent Ple, no va ser correcte en forma, ja que la resposta, no va ser veraç. Els diners, ja no son al poble en aquets moments, i a més no es va respectar el dret a rèplica.
 • Resposta per part del Regidor d’Urbanisme i Medi Ambient en referencia al tema de contenidors, pendent des de el 13-09-2010.
 • INFORME A LA CIUTADANÍA de l’estat actual de qualitat de aigua de boca darreres analítiques.
 • INFORMAR A LA CIUTADANÍA com solucionar el tema de NITRATS  als pous d’extracció d’aigua de boca.
 • INFORMAR A LA CIUTADANÍA com es solucionarà el tractament d’aigües residuals. FOSES SÉPTIQUES ECOLÓGIQUES? Finançament i neteja de fangs.
 • EXPROPIACIÓ PER TUBS DE DESGÜASOS. SOLUCIONAREM definitivament el procés d’expropiació de sòl de pas de tubs de desguàs al propietaris afectats?.
 • RECEPCIÓ DEFINITIVA PLA DEL PÈLAG. A aparegut ja el document signat de recepció definitiva de Obres de Urbanització de Pla del Pèlag?.
 • EXPLICACIÓ ALS veïns i veïnes del pressupost de execució de corredor de seguretat contra incendis i qui l’assumirà. Treballs fets al respecte. Com es mantindrà?.
 • Perque no s´ha entrat en plaç el P.U.O.S.C   2.013? Es normal que el mateix Pla Unic D’Obres i Serveis de Catalunya, S’INFORMI I REDACTI en 20 dies per no dir menys.

lunes, 11 de marzo de 2013

NOTA D’ACALARIMENTS AL EQUIP REDACTOR DEL DEPARTAMENT DE
“PREMSA I PROPAGANDA” DE L’AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS.


Referent al primer punt de” noticies d’interès” del butlletí Municipal de data 07/03/2013, cal dir que la nostra associació (AAVV Pla del Pèlag), va demanar via instancia una audiència pública, no pas una audiència privada amb dues parts AAVV Pla del Pèlag per una banda i l’ajuntament per l’altre. REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA CAPITOL V,  ”L’audiència pública” Article 39 i 40, Per tant en aquest primer punt, esperem es doni ressò suficientment, per tal convocar el màxim de participació de la ciutadania a aquesta 1ª AUDIENCIA PÚBLICA de lliure concurrència.

En el segon punt, també observem manca de rigor informatiu, ja que es diu que l’Associació de Pla del Pèlag, també a impugnat l’enquesta del POUM, quan tal i com informem i publiquem al nostre blog, la informació veraç hauria de ser que, L’ASSOCIACIÓ DE PLA DEL PÈLAG I CAN OLIVELLA, impugnen l’enquesta del POUM. Els extractes de dues frases de la impugnació, tampoc són les més definitòries de l’esmentada impugnació.

Per acabar, demanar a l’equip de “PREMSA I PROPAGANDA”, així com al mateix consistori,
siguin més rigorosos en les notes informatives que divulguen.

El text íntegre de la impugnació, així com l’instancia de AUDIENCIA PÚBLICA, la podeu trobar al  nostre blog. Associació de veïns Pla de Pèlag Olesa.


Albert Silvestre i Barenys
President AAVV Pla del Pèlag-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esta nota se ha entregado por registro al Ajuntament d'Olesa esta mañana.

Aquesta nota s'ha entregar per registre a l'Ajutmanet d'Olesa aquest matí.

lunes, 4 de marzo de 2013

 Hola a tod@s,
Desde la AAVV tenemos dos temas a tratar:
 • La audiencia pública que hemos solicitado al Ayuntamiento, donde queremos abordar una serie de puntos que consideramos importantes para todos, y
 • La impugnación a la encuesta del POUM sobre la cual hemos mostrado nuestra disconformidad al Ayuntamiento.

En ambos casos os adjuntamos las cartas presentadas al Ayuntamiento y la correspondiente instancia sellada.

El día de la audiencia pública será el 20 de marzo a las 19h, en la sala de plenos del Ayuntamiento de Olesa. Es importante la asistencia de tod@s los vecin@s de Pla del Pelag.

Os esperamos.

 Carta Audiencia:


Instancia Audiencia:


Impugnación POUM:
Instancia Impugnació:

 

domingo, 24 de febrero de 2013

Hola,

Este martes, 26, a las 18h30, recordaros que el concejal Pedro Juan estará en el centro social de Can Olivella-Pla del Pelag dando el servicio de Atención a la Ciudadanía que ha puesto en marcha el Ajuntament d'Olesa.

Desde la AAVV de Pla del Pelag expondremos nuestro desacuerdo con la encuesta del POUM y necesitamos vuestra asistencia para aunar fuerzas.

Hola

Aquest dimarts, 26, a les 18h30, recordar-vos que el regidor Pedro Juan hi serà al centre social Can Olivella-Pla del Pelag, donant el servei d'Atenció a la Ciutadania que ha possat en marxa l'AJuntament d'Olesa.

Des de l' AAVV de Pla del Pelag exposarem el nostre desacord amb l'enquesta del POUM i necessitem la vostra assistència per unir forces.


Inicio

Conciudadanos del Pla de Pèlag. Permitirnos que nos presentemos, somos LA ASOCIACION DE VECINOS DE PLA DE PELAG DE OLESA DE BONESVALLS

En la pestaña de "Presentación" encontraréis más información.

Podéis comunicarnos con nosotros ,
por correo electrónico en: pladepelagolesa@gmail.com
o en el teléfono de associación 627 644 959 todos los dias de 18,30 a 20 horas

-----------------------------------------------------------------------------------------------------